Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori „HORME” jest szkołą z klasami 0 – 3, pracującą według założeń metody stworzonej przez Marię Montessori, która jest naturalną kontynuacją przedszkola w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.

Szkoła Montessori HORME jest szkołą niepubliczną. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej – podlegamy nadzorowi pedagogicznemu, uczniowie pracują w oparciu o program, który łączy w sobie podstawę programową i metodykę Montessori.

Nasza szkoła powstała w 2018 roku. Szkoła prowadzi trzy kameralne klasy – maksymalna ilość Uczniów w klasie wynosi 20. W całej szkole uczy się 60 Uczniów.

Uczniowie, zgodnie z montessoriańską zasadą, są mieszani wiekowo. Sprzyja to wzrastaniu w szacunku do drugiego człowieka, rozbudzaniu empatii, pracy własnym tempem a nie narzuconym przez rówieśników.

Nasza szkoła otwarta jest dla Uczniów 12 miesięcy w roku.

Oferta

Zapewniamy dzieciom najlepsze warunki do zdobywania wiedzy i kształcenia różnorodnych umiejętności. Dbamy o staranne wychowanie i indywidualny rozwój naszych uczniów.

W ramach czesnego zapewniamy:

zajęcia dydaktyczne,
język angielski – 3 godziny dziennie z native speaker
opiekę świetlicową,
opiekę psychologa,
opiekę logopedy,
wodę źródlaną, owoce, warzywa.

Wpisowe: 1500 zł. Czesne: 1500 zł.

Kontakt

7:00 - 17:30
+48 606 920 099
ul. Wielicka 57
30-552 Kraków
NIP: 6793170791
REGON: 381229760
Nr konta: 38 1600 1462 1815 2880 2000 0001
Skip to content